Xây dựng khu lăng mộ đá tại Vụ Bản Nam Định

Đá mỹ nghệ Ninh Bình xây dựng khuôn viên khu lăng mộ đá tại Vụ Bản Nam Định.Khu mộ có diện tích 11×7 m2.Các hạng mục đá bao gồm cổng đá, lan can đá, lăng thờ đá, cuốn thư đá.

Khu lăng mộ Vụ Bản Nam Định 02
Khu lăng mộ Vụ Bản Nam Định 02
Khu lăng mộ Vụ Bản Nam Định 03
Khu lăng mộ Vụ Bản Nam Định 03
Khu lăng mộ Vụ Bản Nam Định 04
Khu lăng mộ Vụ Bản Nam Định 04
Khu lăng mộ Vụ Bản Nam Định 05
Khu lăng mộ Vụ Bản Nam Định 05

Khu lăng mộ đá tại Nam Định với cuốn thư 147 cm, lăng thờ cánh 3,03 m, lan can đá cao 69 cm.

Bài viết liên quan

Leave a Comment