Xây lăng mộ đá xanh tại Yên Dũng Bắc Giang

Đá mỹ nghệ Ninh Bình xây dựng khu lăng mộ đá xanh tại Yên Dũng Bắc Giang.Các hạng mục bao gồm cổng tam quan đá, cuốn thư đá, mộ đá, lăng thờ đá, bia đá …

Khu lăng mộ Bắc Giang 01
Khu lăng mộ Bắc Giang 01

Cổng vào khu lăng mộ được thiết kế dạng cổng tam quan bốn cột hai vách, phía trên các cột là nghê đá và phượng đá.

Khu lăng mộ Bắc Giang 02
Khu lăng mộ Bắc Giang 02

Long đình cánh rộng 3,03 m.

Khu lăng mộ Bắc Giang 03
Khu lăng mộ Bắc Giang 03

Mẫu mộ đá hai mái được thiết kế đẹp mắt.

Bài viết liên quan

Leave a Comment