Khuôn viên lăng mộ MX 38 tại Đảo Cò Hải Dương

Đá mỹ nghệ Ninh Bình xây dựng khu lăng mộ đá gia đình tại khu vực Đảo Cò, Nam Chi Lăng, Thanh Miện, Hải Dương.Khu lăng bao gồm cột cổng, lan can và lăng thờ cánh.

Khuôn viên lăng mộ đá MX 38 01
Khuôn viên lăng mộ đá MX 38 01

Bài viết liên quan

Leave a Comment